استاندارد سیستم های مدیریت

چک لیست ممیزی داخلی بر اساس ایزو ۹۰۰۱ نگارش ۲۰۱۵

ممیزی داخلی سیستم

ممیزی داخلی چیست ؟

ممیزی داخلی بخش مهمی از تمام استانداردهای سیستم های مدیریت محسوب می‌شود. اگر مراحل مربوط به استقرار سیستم های مدیریت را به  بخش اصلی تقسیم کنیم ممیزی داخلی بخش مهمی از فرایند استقرار و صدور گواهینامه بین المللی سیستم های مدیریت می باشد.

مراحل استقرار استانداردهای سیستم مدرت در سازمان ها به شرح تصویر زیر می باشد.

تعریف ممیزی داخلی براساس تعاریف و اصطلاحات ISO 9000-2018 :

بنا به تعریف ممیزی داخلی در استاندارد ایزو ۹۰۰۱ تعاریف و اصطلاحات ممیزی داخلی فرآیندی نظام یافته مستقل و مستند به منظور کسب شواهد ممیزی و ارزیابی هدفمند سیستم مدیریت صورت می گیرد تا مشخص شود به چه میزان معیارهای ممیزی برآورده شده‌اند.

بنا به این تعریف، نظام یافتگی، مستقل بودن و مستند بودن سه شرط اساسی و الزامی ممیزی داخلی تمامی استانداردهای سیستم مدیریت است.

نظام یافتگی به این معنی است که ممیزی داخلی باید دارای برنامه شامل زمانبندی انجام ممیزی، بند‌های استاندارد سیستم مورد نظر و مشخصات ممیزی شوندگان ( شامل: مشخصات فردی و سمت های سازمانی) و حوزه‌های سازمانی تحت ممیزی باشد.

مستقل بودن: افرادی که در ممیزی داخلی، در قالب ممیز مشارکت دارند، باید در واحدهای سازمانی مربوطه، دارای منافع مشترک نباشد- به عنوان مثال: مدیرکنترل کیفیت نمی تواند آزمایشگاه را تحت ممیزی داخلی قرار دهد.

مستند بودن: ممیزی داخلی در قالب زمانبندی ، چک لیست ممیزی داخلی، نتایج ممیزی داخلی و اقدامات مورد نیاز برای رفع عدم انطباق های مربوطه باید همگی مستند شده و بعنوان سوابق ممیزی داخلی ثبت گردد.

چک لیست ممیزی داخلی

استانداردISO 19011 - 2018 اصول ممیزی در سیستم های مدیریت:

آخرین استاندارد ISO 19011 مربوط به نگارش سال 2018 می باشد. در این استاندارد، مراحل ممیزی در سازمان تشریح شده و به نحوه تدوین سوالات ممیزی اشاره شده است. همچنین به چگونگی پاسخ دهی به سوالات ممیزی و نحوه مستندسازی و بایگانی آن اشاره شده است.

چک لیست ممیزی داخلی‌، بخش کلیدی فرایندی ممیزی داخلی تلقی می شود. سوالات ممیزی برای هر استاندارد سیستم مدیریت و نوع سازمان متفاوت است.

چک لیست ممیزی داخلی ISO 9001

جعبه ابزار طلایی سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001-2015چک لیست ممیزی ISO 9001 یک عنصر کلیدی در برنامه ریزی و انجام فرآیند ممیزی است که از الزامات استاندارد ISO 9001 است. چک لیست برای ممیزی داخلی از مجموعه ای از سؤالاتی است که از الزامات استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001-2015 و هر گونه مستندات فرآیند تهیه شده توسط سازمان  تشکیل شده است. سوالات چک لیست ممیزی به اساس شکل سوالات به دو نوع تقسیم می شود.

۱-سوالات ته باز: در این نوع سوالات، برای پاسخگویی نیاز به توضیحات تکمیلی دارد تا بتوان سوالات ممیزی داخلی را پاسخ داد، مانند: چگونه اموال مشتری در سازمان حفظ و نگهداری می شود؟ 

۲- سوالات ته بسته: در این سوالات ممیزی داخلی، پاسخ آن را با بلی و خیر شروع کرده و بعد از آن توضیحات تکمیلی ارائه می شود. مانند : آیا سازمان اطلاعات مروط به افراد ذینفع و نیاز مربوط به آنها را رصد و بررسی می کند؟

تهیه چک لیست ممیزی ISO 9001

به عنوان بخشی از آماده سازی ممیزی داخلی کیفیت سیستم مدیریت ISO 9001 از الزامات ISO 9001 و مستندات تعریف شده توسط شرکت، برای فرآیند ممیزی داخلی استفاده می کند.

یک سری چک لیست های ممیزی داخلی آماده هم وجود دارد که بر اساس بندهای استانداردISO 9001 تنظیم شده است. شما می توانید با بومی‌سازی آن برای سازمان خود، از این چک لیست‌های ممیزی داخلی استفاده نمایید.

مراحل ایجاد یک چک لیست ممیزی، بررسی الزامات استاندارد ISO 9001 و سپس ایجاد سؤالاتی برای پرسیدن در هنگام ممیزی سوابق و فرآیند های سازمان است. هدف یافتن شواهدی است که نشان می‌دهد سازمان، الزامات سیستم مدیریت کیفیت را برآورده می‌کند.

در ادامه به یک چک لیست ممیزی داخلی بر اساس سیستم مدیریت کیفیت  ISO 9001 توجه نمایید. این استاندارد بر اساس بندهای استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 تدوین شده است.

سوالات خود در زمینه چک لیست ممیزی داخلی را در این صفحه و صفحه تماس با ما از کارشناسان ما بپرسید.

نمونه چک لیست ممیزی داخلی بر اساس بندهای سیستم مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱ نگارش ۲۰۱۵

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *