نمایش دادن همه 3 نتیجه

نمایش 9 24 36

جعبه ابزار برنزی سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001-2015

جعبه ابزار برنزی آموزشی سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001-2015  یک محصول آموزشی است که شامل مطالب آموزشی و پشتیبانی های زیر می باشد:

 • مستندات مورد نیاز برای استقرار و اخذ گواهینامه ISO9001-2015 و همچنین مستندات توصیه شده شامل : ۱۰۸ فرم و ۲۵ روش اجرایی و دستورالعمل کاری
 • دسترسی به ویدئوهای آموزشی و کارگاهی ISO9001-2015 ( بیش از ۶ ساعت فیلم آموزشی)
 • شرکت در وبینارهای آموزشی در طی دوره پشتیبانی ( شش ماه)
 • عضویت در گروه تلگرامی پشتیبانی
 • مشاوره در خصوص انتخاب شرکت صادر کننده گواهینامه
این دوره آموزشی آنلاین در مراحل نهایی تدوین بوده و حداکثر تا پایان مهرماه ۱۴۰۰ عرضه می شود.

جعبه ابزار طلایی سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001-2015

جعبه ابزار طلایی آموزشی سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001-2015، یک محصول آموزشی است که شامل مطالب آموزشی و پشتیبانی های زیر می باشد:

 • مستندات مورد نیاز برای استقرار و اخذ گواهینامه ISO9001-2015 و همچنین مستندات توصیه شده شامل : ۱۰۸ فرم و ۲۵ روش اجرایی و دستورالعمل کاری
 • دسترسی به ویدئوهای آموزشی و کارگاهی ISO9001-2015 ( بیش از ۶ ساعت فیلم آموزشی)
 • شرکت در وبینارهای آموزشی در طی دوره پشتیبانی ( شش ماه)
 • عضویت در گروه تلگرامی پشتیبانی
 • مشاوره در خصوص انتخاب شرکت صادر کننده گواهینامه
 • شش ماه پشتیبانی طلایی:
 1. پشتیبانی با ایمیل (Email) : تیم حرفه ای پشتیبان، ‌سوالات شما را حداکثر در ۱ روز کاری پاسخ می دهند. مجموعا ۱۲ ایمیل در مدت پشتیبانی
 2. جلسه مشاوره آنلاین مستقیم :جلسه مشاوره آنلاین از طریق پلاتفرم های آنلاین ۶ جلسه در طی دوره پشتیبانی ( هر ماه یک جلسه)
 3. بازبینی حرفه ای مستندات تکمیل شده :تیم تخصصی پشتیبان در یک مرحله مستندات انتخابی تکمیل شده ارسالی شما را بازبینی کرده و اصلاحات مربوطه را به شما توصیه خواهد کرد.(حداکثر ۱۰ مستند)
 4.  مشاوره ممیزی داخلی بصورت آنلاین قبل از ممیزی داخلی سازمان ( یک جلسه)
 5. مشاوره قبل از ممیزی نهایی ( یک جلسه)
 6. امکان بازدید حضوری پشتیبان از محل اجرای پروژه حداکثر بمدت یک روز ( هزینه های ایاب و ذهاب مشاور بعهده مشتری می باشد.)
این دوره آموزشی آنلاین در مراحل نهایی تدوین بوده و حداکثر تا پایان مهرماه ۱۴۰۰ عرضه می شود.

جعبه ابزار نقره ای سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001-2015

جعبه ابزار نقره ای آموزشی سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001-2015 یک محصول آموزشی است که شامل مطالب آموزشی و پشتیبانی های زیر می باشد:

 • مستندات مورد نیاز برای استقرار و اخذ گواهینامه ISO9001-2015 و همچنین مستندات توصیه شده شامل : ۱۰۸ فرم و ۲۵ روش اجرایی و دستورالعمل کاری
 • دسترسی به ویدئوهای آموزشی و کارگاهی ISO9001-2015 ( بیش از ۶ ساعت فیلم آموزشی)
 • شرکت در وبینارهای آموزشی در طی دوره پشتیبانی ( شش ماه)
 • عضویت در گروه تلگرامی پشتیبانی
 • مشاوره در خصوص انتخاب شرکت صادر کننده گواهینامه
 • شش ماه پشتیبانی طلایی:
 1. پشتیبانی با ایمیل (Email) : تیم حرفه ای پشتیبان، ‌سوالات شما را حداکثر در ۱ روز کاری پاسخ می دهند. مجموعا ۶ ایمیل در مدت پشتیبانی
 2. جلسه مشاوره آنلاین مستقیم :جلسه مشاوره آنلاین از طریق پلاتفرم های آنلاین ۳ جلسه در طی دوره پشتیبانی ( هر دو ماه یک جلسه)
 3. بازبینی حرفه ای مستندات تکمیل شده :تیم تخصصی پشتیبان در یک مرحله مستندات انتخابی تکمیل شده ارسالی شما را بازبینی کرده و اصلاحات مربوطه را به شما توصیه خواهد کرد.(حداکثر ۵ مستند)
این دوره آموزشی آنلاین در مراحل نهایی تدوین بوده و حداکثر تا پایان مهرماه ۱۴۰۰ عرضه می شود.