قوانین و مقررات وبسایت مدیریار به شرح زیر می باشد :

سلام. به سایت مدیریار خوش آمدید.
یادگیری استانداردهای سیستم های مدیریت با ما

این شرایط و ضوابط عمومی و خط مشی رازداری (“شرایط” ، “شرایط استفاده”) استفاده از همه صفحات وب را که شامل وب سایت: https://moderyar.com  متعلق آقای محمدرضا آبادیان می باشد.

این شرایط برای همه کاربران وب سایت مدیریاراعمال می شود. با دسترسی یا استفاده از وب سایت برای اولین بار ، کاربر محتویات آن را می پذیرد ، و حقوق و تعهدات ناشی از استفاده از خدمات ، محصولات ، عملکردها و سایر محتوای موجود از طریق وب سایت را کاملاً درک کرده و با آن موافقت می کند. اگر هیچ یک از این شرایط را نمی پذیرید ، لطفاً از وب سایت مدیریار استفاده نکنید.

همچنین ممکن است شرایط خاصی برای استفاده از برخی خدمات ، مطالب ، عملکردها و سایر محتواهای موجود در وب سایت اعمال شود ، که کاربران باید به نحوی مناسب از آنها  در همان صفحه محصول مورد نظرمطلع شوند.

ما این حق را برای خود محفوظ می داریم که شرایط را به صورت یک طرفه ، در هر زمان و بدون اطلاع قبلی ، اصلاح یا ضمیمه کنیم ، که کلیه کاربران باید از طریق اطلاع رسانی مناسب  که در وب سایت مدیریار،‌مطلع شوند. شما موظف هستید شرایط را به طور دوره ای مرور کنید تا تغییرات یا الحاقات احتمالی را بررسی کنید. با استفاده از وب سایت پس از ایجاد تغییرات یا افزودن به این شرایط ، شما محتوای آن را کاملاً تصدیق ، درک و قبول می کنید. علاوه بر این ، ما این حق را برای خود محفوظ می داریم که محتوا ، طراحی و آدرس وب سایت و همچنین خدمات ، محصولات و سایر محتواهای موجود از طریق وب سایت را به صورت یک طرفه ، در هر زمان و بدون اطلاع قبلی تغییر دهیم. ما نمی توانیم مسئول هرگونه خسارت وارده به کاربران یا اشخاص ثالث در ارتباط با تغییرات ذکر شده در بالا باشیم.

محتوای وب سایت

خدمات ، مطالب ، محصولات  و محتویات زیر از طریق وب سایت در اختیار کاربران قرار می گیرد: نرم افزار مرتبط با محصولات، سرویس ، آموزش ، ارائه ، آزمونها ، انجمن ها ، مقاله ها ، قالب ها ، اخبار و سایر محتوا ها مرتبط با استانداردهای سیستم های مدیریت

ما تمام تلاش خود را برای اطمینان از در دسترس بودن دائمی وب سایت ، و همچنین دسترسی مداوم و بدون مانع به مطالب موجود در وب سایت ، طبق قوانین مندرج در این شرایط و شرایط خاص احتمالی قابل استفاده برای استفاده از برخی محتواها یا صفحات وب جداگانه ، انجام خواهیم داد.

محتوای ممنوع

انتشار ، انتقال ، بارگذاری یا مبادله هرگونه محتوایی که قوانین کنونی جمهوری اسلامی ایران را نقض می کند ، به ویژه محتوای غیرواقعی ، فریبنده ، توهین آمیز ، مبتذل ، تهدیدآمیز ، نژادپرستانه ، محتوای نقض کننده حقوق مالکیت معنوی، ، محتواهایی که به عنوان افشای غیرمجاز داده های شخصی یا نقض حقوق خصوصی کاربران یا اشخاص ثالث تلقی می شود و همچنین هرگونه محتوای دیگری که ممکن است به وب سایت مدیریارو سایر کاربران یا اشخاص ثالث آسیب برساند (“محتوای ممنوع”).

محتوای تعاملی

وب سایت شامل صفحات وب و بخش هایی هستند که برای تعامل با کاربران بین کاربران به گونه ای طراحی شده اند که امکان انتقال ، بارگذاری ، انتشار ، تبادل و استفاده متقابل از اطلاعات ، نظرات ،  توصیه ها ، نظرات ، نگرش ها و سایر محتواهای ممکن و سایر موارد را فراهم می کند. راههای مشارکت در محصولات ، خدمات و سایر مطالب موجود از طریق وب سایت (از این پس: محتوای تعاملی) امکان پذیر است. دسترسی به برخی از قسمتهای محتوای تعاملی ، ارائه یا استفاده از آنها فقط به کاربرانی که در وب سایت ثبت نام نمایند،‌امکانپذیر است.

انتشار محتوای تعاملی  سایر کاربران در وب سایت به این معنا نیست که ما اطلاعات ، اظهارات یا حقایق ، نگرش ها ، نظرات یا نتیجه گیری های موجود در آنها را تأیید ، توصیه ، تبلیغ یا به هر نحوی دیگر پشتیبانی می کنیم.

ما این حق را برای خود محفوظ می داریم که تا آنجا که ممکن است با توجه به نحوه انتشار و استفاده از آن ، محتوای تعاملی که در دسترس عموم است نظارت کنیم. با این حال ، ما نباید تمام محتوای تعاملی را کنترل یا نظارت دائمی داشته باشیم و بنابراین نمی توانیم صحت ، صدق ، اصل ، محتویات یا در دسترس بودن آن را تضمین کنیم.

برای هر گونه اظهارنظر یا اطلاعات در مورد محتوای تعاملی که قوانین فوق را رعایت نکرده اند، لطفاً با پشتیبانی مدیریار تماس بگیرید. ما موظف هستیم هرگونه محتوای تعاملی غیرقانونی را بلافاصله پس از دریافت اعلان مربوطه حذف کنیم. علاوه بر این ، ما این حق را برای خود محفوظ می داریم ، اما تعهدی را بر عهده نمی گیریم ، بر اساس ارزیابی خودمان یا اطلاعات دریافت شده توسط هر کاربر یا به طور کامل یا جزئی ، بدون اطلاع قبلی و بدون توضیح ، هرگونه محتوای تعاملی را تغییر ، حذف یا رد کنیم.

در نتیجه موارد فوق ، ما نمی توانیم مسئول خسارت احتمالی ناشی از انتشار یا حذف نشر ، حذف ، استفاده یا تکیه بر هرگونه محتوای تعاملی به کاربران یا اشخاص ثالث باشیم.

پیوند به وب سایت شخص ثالث

وب سایت حاوی پیوندهایی به سایر وب سایت های شرکت پویندگان بنیان کیفیت پاسارگاد و همچنین وب سایت شخص ثالث (“پیوندها”) هستند. پیوندها باید به درستی علامت گذاری شوند ، هر زمان که این امر به روش انتشار یا استفاده از آنها فعال باشد.

انتشار پیوندها در وب سایت به این معنا نیست که ما اطلاعات ، بیانیه ها یا حقایق ، نگرش ها ، نظرات یا نتیجه گیری های موجود در آنها را تأیید ، تأیید ، توصیه ، تبلیغ یا به نحوی دیگر پشتیبانی می کنیم.

ما نباید محتوای موجود از طریق پیوندها را کنترل یا نظارت کنیم و بنابراین نمی توانیم صحت ، درستی ، اصل ، محتویات یا در دسترس بودن آنها را تضمین کنیم.

برای هر گونه نظر یا اطلاعات در مورد پیوندها ، لطفاً با پشتیبانی مدیریار تماس بگیرید. ما موظف هستیم هرگونه پیوند حاوی یا اشاره به محتوای ممنوعه را بلافاصله پس از دریافت اعلان مربوطه حذف کنیم. علاوه بر این ، ما این حق را برای خود محفوظ می داریم ، اما هیچگونه پیوندی را بر عهده نمی گیریم.

در نتیجه موارد فوق ، ما نمی توانیم مسئول خسارت احتمالی ناشی از انتشار ، حذف یا استفاده از هر پیوند یا تکیه بر هرگونه محتوای موجود از طریق پیوند باشیم.

تبلیغات در وب سایت

هرگونه محتوای تبلیغاتی همیشه باید به این صورت علامت گذاری شود. انتشار محتوای تبلیغاتی در وب سایت به این معنا نیست که ما تبلیغ کنندگان ، محصولات یا خدمات آنها را تأیید ، تأیید ، توصیه ، تبلیغ یا حمایت می کنیم.

تبلیغ کنندگان،‌کسب و کار های مستقلی هستند که حقوق و تعهدات متقابل در مورد تبلیغات در وب سایت از طریق قراردادهای جداگانه تنظیم می شود. بنابراین ، ما در هیچ رابطه احتمالی که ممکن است با تبلیغ کنندگان در رابطه با محتوای تبلیغاتی آنها از طریق وب سایت ایجاد کنید ، دخیل نیستیم. هرگونه حقوق و تعهداتی که از چنین روابطی ناشی می شود باید مستقیماً با تبلیغ کننده مربوط تنظیم شود. همچنین ، برای هر گونه نظر یا اطلاعات مربوط به تبلیغات ، لطفاً مستقیماً با تبلیغ کننده تماس بگیرید.

از آنجا که ما محتوای موجود از طریق تبلیغات را کنترل یا نظارت نمی کنیم ، نمی توانیم صحت ، درستی ، اصل ، محتوا یا در دسترس بودن آن را تضمین کنیم. با این حال ، ما تمام تلاش منطقی خود را به کار می گیریم تا اطمینان حاصل کنیم که تبلیغات اعمال شده از طریق وب سایت حاوی هیچ گونه محتوای ممنوعه نیست. بنابراین ، ما این حق را برای خود محفوظ می داریم ، اما هیچگونه تعهدی را بر عهده نمی گیریم ، هرگونه محتوای تبلیغاتی را بدون اطلاع قبلی و بدون توضیح ، بر اساس ارزیابی خودمان یا بر اساس اطلاعات دریافت شده توسط هر کاربر یا شخص ثالث ، به هر دلیلی ، اما در درجه اول حذف کنیم. به دلیل نقض این شرایط.

ما موظف هستیم هرگونه محتوای تبلیغاتی که حاوی یا نمایانگر محتوای ممنوعه است را بلافاصله پس از دریافت اعلان مربوطه ارسال شده به آدرس مخاطب منتشر شده در وب سایت حذف کنیم.

در نتیجه موارد فوق ، ما نمی توانیم مسئول خسارت احتمالی ناشی از انتشار یا حذف تبلیغات یا تکیه بر هرگونه محتوای آن باشیم.

استفاده از وب سایت

استفاده از وب سایت مدیریار به دلایل زیرمجاز نیست (از این پس موضوعات ممنوعه نامیده می شود.):

استفاده از وب سایت یا محتوای موجود از طریق وب سایت به نحوی که ممکن است به مدیریار ، سایر کاربران یا هر شخص ثالث آسیب برساند.

انتشار ، بارگذاری ، تبادل یا انتقال محتوای ممنوعه ؛

انتشار ، بارگذاری ، تبادل یا انتقال هرگونه محتوایی که کاربر می داند نادرست یا نادرست است ، یا دلیل موجهی دارد که معتقد است نادرست است یا نادرست است و استفاده از آن ممکن است به مدیریار ، سایر کاربران یا اشخاص ثالث آسیب برساند.

به منظور فریب مدیریار ، سایر کاربران یا اشخاص ثالث ، خود را به اشتباه معرفی کنید.

انتشار ، بارگذاری ، تبادل یا انتقال هرگونه اعلان ناخواسته یا سایر محتواهای تجاری یا مخرب به مدیریار ، سایر کاربران یا اشخاص ثالث ، بدون درخواست یا رضایت قبلی ، به ویژه شامل اعلان ها و سایر مطالب مشابه یا مشابه ؛

انتشار ، بارگذاری ، تبادل یا انتقال هرگونه محتوای حاوی ویروس های رایانه ای و برنامه هایی که مانع یا مانع عملکرد منظم وب سایت می شود ، باعث آسیب یا از بین رفتن هرگونه برنامه کامپیوتری ، یا هر رایانه و سایر تجهیزات متعلق به مدیریار و سایر موارد می شود.

استفاده کاربران یا اشخاص ثالث ؛برای جمع آوری ، پردازش یا استفاده از داده های شخصی کاربران وب سایت یا اشخاص ثالث به صورت غیر مجاز ؛

تبلیغات آشکار یا پنهان (نمایش شفاهی یا گرافیکی محصولات ، خدمات ، نام شخصی ، نام شرکت ها ، نام ها ، علائم تجاری (علائم تجاری و علائم ثبت شده یا ثبت نشده) ، مشاغل و غیره) به شیوه ای غیرمجاز.

کاربران یا اشخاص ثالث از نظر قانونی در قبال عدم رعایت مفاد این شرایط مربوط به اقدامات ممنوعه یا محتوای ممنوعه ، به ویژه در مورد خسارت احتمالی ناشی از چنین اقداماتی به مدیریار ، سایر کاربران و/یا اشخاص ثالث ، مسئول خواهند بود.

ما این حق را برای خود محفوظ می داریم ، اما تعهدی را بر عهده نمی گیریم که حساب کاربر را در نتیجه اقدامات ممنوع کاربر یا سایر رفتارهای غیرقانونی یا هرگونه نقض این شرایط که ما آن را جدی تلقی می کنیم ، بدون اطلاع قبلی و بدون توضیح ، طبق این شرایط ، به ارزیابی خود یا اطلاعات ارائه شده توسط هر کاربر یا شخص ثالث برای خود محفوظ می داریم.

در نتیجه موارد فوق ، ما نمی توانیم مسئول خسارت احتمالی وارد شده به کاربر ، سایر کاربران یا اشخاص ثالث ، ناشی از اقدامات ممنوعه یا لغو حساب کاربری مطابق مفاد پاراگراف قبلی باشیم.

ثبت نام کاربر

دسترسی به محتوای موجود از طریق وب سایت و استفاده از آن در درجه اول برای کاربران ثبت شده در دسترس است. دسترسی به برخی اطلاعات ، عملکردها ، خدمات و سایر محتواهای موجود از طریق وب سایت ، یا استفاده جزئی یا کامل آنها ، به کاربران ثبت نشده تعلق می گیرد. هرگونه اشاره ای به کاربران در این شرایط شامل کاربران ثبت نام شده و غیر ثبت شده است.

طبق مقررات این شرایط ، هر شخص حقیقی که هنگام ورود اولیه به سیستم فرم ثبت نام الکترونیکی را پر کند ، می تواند ثبت نام کرده و کاربر ثبت شده وب سایت محسوب شود.

برای ثبت نام ، باید تمام قوانین ثبت نام در اینجا را تأیید کنید ، مراحل ثبت نام را انجام دهید ، داده های دقیق ، کامل و واقعی ارائه دهید و نام کاربری و رمز عبور را انتخاب کنید. شما نمی توانید به عنوان نام کاربری از نام شخص یا نهاد دیگری استفاده کنید یا از نظر قانونی برای استفاده در دسترس نباشد ، نام یا علامت تجاری که مشمول هر گونه حقوق شخص یا نهاد دیگری به غیر از شما بدون مجوز مناسب باشد ، یا نامی که در غیر این صورت توهین آمیز ، مبتذل یا زشت است. چنین نام کاربری باید بدون اطلاع قبلی حذف شود. ثبت نام کاربر تنها با پذیرش بی قید و شرط این شرایط و با رضایت برای جمع آوری و استفاده از داده های شخصی مطابق با مقررات قانونی جاری و مفاد سیاست حفظ حریم خصوصی که بخشی از این شرایط است ، امکان پذیر است. با تکمیل مراحل ثبت نام ، هر کاربر حساب کاربری خود را دریافت می کند.

شما مسئول حفاظت از اطلاعات احراز هویت ، از جمله گذرواژه ای هستید که برای دسترسی به وب سایت استفاده می کنید ، و هرگونه فعالیت یا اقدامی تحت اطلاعات احراز هویت شما ، خواه اطلاعات احراز هویت شما با وب سایتی ما باشد یا خدمات شخص ثالث.

شما موافقت می کنید که اطلاعات احراز هویت خود را در اختیار شخص ثالث قرار ندهید. شما باید بلافاصله پس از آگاهی از هرگونه نقض امنیت یا استفاده غیرمجاز از حساب خود به ما اطلاع دهید.

خاتمه ثبت نام مسئولیت شما را در مورد تخلفات احتمالی و/یا خسارات وارده در طول مدت اعتبار ثبت نام شما ساقط نمی کند. با ثبت نام ، موافقت خود را با دریافت اطلاعیه های مربوط به مدیریت یا استفاده از وب سایت و محتوای آن ، منتشر شده توسط مدیریار ، و اشخاص حقوقی یا حقیقی منصوب ، مشارکت یا مجاز توسط مدیریار ، اعلام می کنید.

خاتمه دادن

ما ممکن است به هر دلیلی ، بدون اطلاع قبلی یا مسئولیتی ، حساب شما را فسخ یا تعلیق کنیم ، از جمله در صورت نقض شرایط ذکر شده در این قوانین و مقررات .

پس از پایان کار ، حق استفاده از وب سایت بلافاصله از بین می رود. اگر می خواهید حساب خود را فسخ کنید ، می توانید به سادگی استفاده از وب سایت را متوقف کنید.

محرمانه بودن

در صورتی که شما یا مدیریار در حین استفاده از وب سایت به اطلاعات محرمانه طرف دیگر دسترسی پیدا کنید ، طرفی که چنین اطلاعاتی را بدست می آورد باید محرمانه بودن چنین اطلاعاتی را به همان شیوه ای حفظ کند که محرمانه بودن محرمانه مشابه خود را حفظ می کند. اطلاعات ، اما در هیچ موردی با مراقبت کمتر از معقول.

هنگام ارائه پشتیبانی تخصصی و بررسی اسناد تکمیل شده ، مشاور و پشتیبان شما، باید محرمانه بودن اطلاعات ارائه شده را حفظ کند. بررسی تخصصی اسناد تکمیل شده را می توان به یکی از روش های زیر انجام داد:

با ارسال اسناد تکمیل شده از طریق ایمیل به کارشناس ما برای بررسی ؛

با ارائه دسترسی از راه دور ایمن برای کارشناس ما به سرویس میزبانی فایل شما ، جایی که کارشناس می تواند از راه دور به اسناد دسترسی داشته و آنها را بررسی کند.

حق چاپ و سایر حقوق مالکیت فکری

محتوای موجود در وب سایت به هر شکلی ، به ویژه در قالب اسناد ، الگوها ، درس ها ، آزمونها ، عکسها ، تصاویر ، نقشه ها ، نمودارها ، نمودارها ، مواد صوتی و تصویری و غیره توسط

حق چاپ و سایر حقوق مالکیت معنوی مطابق مقررات قانونی موجود.

کاربران مسئول نقض احتمالی حقوق کپی رایت و سایر حقوق مالکیت معنوی مرتبط با محتوا هستند.

وب سایت شامل نام اشخاص حقیقی و حقوقی ، نام محصولات یا خدمات ، علائم تجاری ، لوگوها ، تصاویر ، تصاویر گرافیکی و سایر محتویات مشروط به حمایت از حقوق مالکیت معنوی (از این پس محتواهای حفاظت شده) که توسط مدیریار ( محمدرضا آبادیان) و/یا اشخاص ثالث نگهداری می شود ، می باشد. دسترسی به وب سایت یا محتوا یا استفاده از آنها هیچ گونه مجوز ، حق استفاده ، حق بهره برداری یا هرگونه حق دیگری را در ارتباط با محتوای محافظت شده ، به جز در حد و روش مشخص صریح در مفاد این شرایط یا یک قرارداد جداگانه مربوطه

کاربران در خصوص این موارد، مجاز نیستند :

  • بارگیری ، تکثیر ، کپی ، توزیع ، اجاره ، ارائه برای استفاده ، انتشار ، ارتباط با اشخاص ثالث غیرمجاز یا عموم مردم ، یا استفاده از محتوا به هر روش دیگری برای اهداف تجاری ، بدون رضایت کتبی که قبلاً توسط مدیریاراعطا شده است.
  • تغییر ، اصلاح ، ویرایش ، ترجمه ، یا ایجاد آثار مشتق شده از هرگونه محتوایی که از طریق وب سایت برای مقاصد تجاری در دسترس است ، بدون رضایت کتبی که قبلاً توسط مدیریار اعطا شده بود.
  • استفاده از محتوای موجود در وب سایت برای اهداف مربوط به فروش یا ارائه برای فروش ، تبلیغات یا تبلیغ هر محصول یا خدمات توسط هر شخص.
  • اگر ما به طور مستقل نقض حق چاپ و/یا سایر حقوق مالکیت معنوی ، اسرار تجاری یا سایر حقوق کاربران یا اشخاص ثالث یا هرگونه نقض دیگر این شرایط را کشف کنیم ، یا اگر توسط کاربر یا شخص ثالث از چنین نقض مطلع شده ایم ، یا در صورت دریافت درخواست حذف محتوا ، پیوند ، محتوای محافظت شده یا محتوای تعاملی ، فوراً تمام اقدامات قانونی لازم را برای ایجاد زمینه هایی برای چنین درخواستی و رفع نقض احتمالی انجام می دهیم.
  • به طور خاص ، اگر ما به طور مستقل درخواست مربوط به یک محتوا ، پیوند یا محتوای محافظت شده را کشف ، بیاموزیم یا دریافت کنیم ، مایل خواهیم بود که با صاحب ادعایی حق مالکیت معنوی همکاری داشته باشیم یا درخواست کننده را درخواست کنیم. صاحب حقوق و ارائه دهنده درخواست موافقت می کنند تا با ما به منظور احقاق حقایق مربوطه و اتخاذ تدابیری برای از بین بردن نقض ادعا شده ، با ما همکاری و همکاری کنیم. ما این حق را برای خود محفوظ می داریم ، اما تعهدی بر عهده نمی گیریم ، بر اساس ارزیابی خودمان و تا زمان نهایی شدن اختلاف ، محتوا ، پیوند یا محتوای محافظت شده مورد اختلاف را از وب سایت حذف کنیم.

اگر اطلاعات یا درخواست مربوطه مربوط به محتوای تعاملی باشد ، ارسال کننده و کاربری که محتوای تعاملی مورد اختلاف را منتشر ، منتقل ، بارگذاری یا به هر طریقی از طریق وب سایت در دسترس قرار داده است ، باید کلیه اطلاعات و توضیحات لازم را در مورد درخواست یا محتوای تعاملی اگر ثابت کنیم که درخواست مورد اختلاف معتبر است (به عنوان مثال بر اساس تصمیم نهایی قضایی یا حل و فصل معتبر) ، محتوای تعاملی مورد مناقشه بدون تأخیر از وب سایت حذف می شود. همچنین ، ما این حق را برای خود محفوظ می داریم ، اما تعهدی برای حذف محتوای تعاملی مورد اختلاف از وب سایت نداریم و حساب کاربری کاربر مورد نظر را بدون اطلاع قبلی و بدون توضیح ، بر اساس ارزیابی خودمان و تا زمان اختلاف ، لغو می کنیم. نهایی شده است

ارائه محتوای تعاملی

با انتقال ، بارگذاری ، امکان دسترسی ، تبادل یا ارائه محتوای تعاملی شخصی به هر طریق دیگر از طریق بخش عمومی وب سایت ، کاربر به مدیریار اجازه می دهد محتوای تعاملی مربوطه را منتشر یا منتشر نکند یا آن را از وب سایت حذف کند ، بر اساس ارزیابی مدیریار ، بدون مجوز بیشتر و بدون حق چاپ یا جبران دیگر. هنگام انتشار محتوای تعاملی خود ، کاربر می تواند درخواست کند که نام و/یا نام خانوادگی ، نام کاربری یا نام مستعار دیگر نشان داده شود یا نشود ، و محتوای تعاملی منتشر شده در هر لحظه خاص و به هر دلیلی حذف شود.

علاوه بر این ، کاربر به مدیریار و هر کاربر ثبت شده دیگری اجازه می دهد تا از محتواهای تعاملی منتشر شده در بخش عمومی وب سایت به هر منظور استفاده کند ، از جمله بازتولید بیشتر و توزیع در سایر کاربران یا اشخاص ثالث به هر شکلی (شفاهی ، کتبی یا الکترونیکی) ، به هر طریقی ، به هر وسیله و به هر طریقی ، به شکل اصلی یا مشتق شده (به اختصار ، ضمیمه ، ترجمه به زبان دیگر ، یا ویرایش ، اقتباس یا پردازش به هر روش دیگر) ، بدون تأیید بیشتر جداگانه و بدون حق چاپ یا سایر موارد جبران خسارت. با این حال ، مدیریار نمی تواند در قبال اقداماتی که توسط سایر کاربران یا اشخاص ثالث در رابطه با محتوای تعاملی ارائه شده توسط کاربر برای انتشار از طریق وب سایت انجام می شود ، مسئول باشد.

اگر مدیریار براساس ارزیابی خود تصمیم بگیرد که محتوای تعاملی مورد مناقشه به هر دلیلی برای انتشار در وب سایت به شکل اصلی نامناسب است ، محتوای تعاملی تغییر یافته حذف می شود و انتشار اصل آن رد می شود.

امتناع کاربر از انتشار ، ویرایش ، استفاده ، بازتولید یا توزیع محتوای تعاملی خود به منظور ، به روش و شرایط مشخص شده در این شرایط باید هنگام ارائه محتوا برای انتشار از طریق وب سایت به صراحت بیان شود. مدیریار این حق را برای خود محفوظ می دارد ، اما تعهدی نمی پذیرد ، هرگونه محتوای تعاملی را با محدودیت هایی که توسط کاربر ارائه کننده تعریف شده است ، منتشر کند یا از انتشار آن بر اساس ارزیابی خود و بدون توضیح خودداری کند.

اگر مدیریار ، سایر کاربران یا اشخاص ثالث بخواهند از محتویات تعاملی خاصی برای مقاصدی استفاده کنند ، تحت شرایطی یا به نحوی که بر اساس این شرایط به صراحت مجاز نیست ، ممکن است از مالک که محتوای تعاملی مذکور را ارائه کرده است ، مجوز ویژه بخواهند.

گارانتی کاربر

با ارائه محتوای تعاملی برای انتشار از طریق وب سایت ، کاربر تضمین می کند:

که او نویسنده محتوا یا صاحب حق نسخه برداری و/یا سایر حقوق مالکیت معنوی است که به طور قانونی به دست آمده است و مجاز است انتشار ، ویرایش ، استفاده ، بازتولید یا توزیع محتوای تعاملی را برای هدف ، به روش و شرایط مشخص شده در این شرایط ؛

که محتوای تعاملی برای انتشار از طریق وب سایت با حسن نیت ارائه شده است و ارائه ، انتشار و استفاده بعدی از محتوا مطابق با این شرایط به هیچ وجه حقوق مشاوران ، پشتیبان ها را، سایر کاربران یا اشخاص ثالث ، از جمله در به ویژه حق چاپ و/یا سایر حقوق مالکیت معنوی ، اسرار تجاری ، شهرت ، شرافت و کرامت ، حریم خصوصی ، زندگی خانوادگی ، سایر حقوق خصوصی و سایر حقوق محافظت شده توسط مقررات قانونی در حال اجرا ، و همچنین خسارتی ملموس را وارد نخواهد کرد ، نامشهود ، مستقیم یا غیر مستقیم ؛

اینکه محتواهای تعاملی کامل ، درست ، دقیق و غیره به بهترین دانش و اعتقاد خودش باشد.

که باید از مدیریار در برابر همه درخواستهای دیگر کاربران یا اشخاص ثالثی که به مدیریار ارسال شده اند در برابر نقض ضمانت نامه های ذکر شده در اینجا ، به ویژه در برابر نقض مالکیت معنوی ، اسرار تجاری ، حق حفظ حریم خصوصی و سایر حقوق با احترام محافظت کند. به محتوای تعاملی ارائه شده ، از جمله درخواست غرامت ؛ مدیریار باید فوراً کاربر را از ارسال چنین درخواست هایی مطلع کند.

وی باید به مدیریار ، سایر کاربران و/یا اشخاص ثالث جبران خسارت و هزینه (از جمله هزینه های نمایندگی قانونی و هزینه های قضایی) ناشی از نقض ضمانت نامه های ذکر شده در اینجا را جبران کند.

گارانتی عودت وجه :

گارانتی عودت فقط وجه مدیریار شامل جعبه ابزارهای آموزشی سیستم مدیریت می شود. بعد پرداخت وجه جعبه ابزارهای سیستم مدیریت ، حداکثر تا یک روز کاری ، محتوای آموزشی شامل فیلم ها مستندات و … به ایمیل معرفی شده توسط کاربر ارسال می گردد. این ارسال اطلاعات در دو مرجله انجام می شود. کاربر تا ۴۸ ساعت بعد از ارسال بخش اول  جعبه ابزار آموزشی ، امکان عودت محصول و درخواست وجه پرداختی را می تواند از مدیریار بخواهد.

در این صورت کاربر ، تضمین می دهد تا تمام محتواهای آموزشی ارسال شده را از روی کامپیوتر × موبال ، لبتاپ خود پاک نموده و به هیچ وجه از آن استفاده ننماید .

مدیریار طی ۷ روز کاری، وجه پرداختی را به کاربر عودت می دهد.

سلب مسئولیت و محدودیت مسئولیت

مدیریار، مدیران ، کارکنان ، شرکا ، نمایندگان ، تأمین کنندگان یا شرکتهای وابسته به هیچ وجه نباید در قبال هرگونه خسارت غیرمستقیم ، اتفاقی ، ویژه ، تبعی یا مجازاتی ، از جمله بدون محدودیت ، از دست دادن سود ، داده ، استفاده ، سرقفلی یا سایر زیانهای نامشهود ، ناشی از (1) دسترسی شما یا استفاده از آنها یا ناتوانی در دسترسی یا استفاده از وب سایتها ؛ (۲) هرگونه رفتار یا محتوای شخص ثالث در وب سایت ؛ (۳) هرگونه محتوای بدست آمده از وب سایت ؛ و (۴) دسترسی غیر مجاز ، استفاده یا تغییر در مطالب یا مطالب شما ، اعم از ضمانت ، قرارداد ، جرم (از جمله سهل انگاری) یا هر نظریه حقوقی دیگر ، خواه از احتمال چنین خسارتی مطلع شده باشیم یا نه ، و حتی اگر مشخص شود که راه حلی که در اینجا ذکر شده است از هدف اصلی خود ناموفق بوده است.

مدیریار ضمانت نمی کند که الف) وب سایتها بدون وقفه ، ایمن و یا در هر زمان یا مکان خاصی در دسترس باشند. ب) هر گونه خطا یا نقص اصلاح خواهد شد ؛ ج) وب سایت عاری از ویروس یا سایر اجزای مضر هستند. یا د) نتایج استفاده از وب سایت نیازهای شما را برآورده می کند.

سیاست حفظ حریم خصوصی

ارتباط و افشای اطلاعات شخصی به اشخاص ثالث

اطلاعات شخصی شما (از جمله ایمیل شما) هرگز برای اهداف بازاریابی با هیچ شخص ثالثی به اشتراک گذاشته نمی شود.

کدام اطلاعات شخصی را جمع آوری می کنیم؟

انواع داده هایی که برای مقاصد مشخص جمع آوری می کنیم عبارتند از: نام ، شماره تلفن ، نقش شغلی ، کشور محل سکونت ، آدرس IP ، آدرس ایمیل و سایر داده هایی که در اعلامیه حریم خصوصی مشخص شده است و در کنار هر فرم که اطلاعات شخصی شما را در آنجا جمع آوری می کنیم مشخص شده است. به

هدف و نحوه جمع آوری و استفاده از داده های شخصی

مدیریار اطلاعات شخصی را مطابق مفاد مقررات عمومی حفاظت از داده های کشور ایران را جمع آوری و پردازش می کند.

داده های شخصی شما فقط بر اساس تأیید شما و رضایت صریح و رایگان برای پردازش داده های شخصی شما برای اهداف مربوط به استفاده از محتوا موجود از طریق وب سایت ، پردازش می شود. هنگام تکمیل فرم مناسب منتشر شده در وب سایت ، رضایت شما برای جمع آوری و پردازش داده های شخصی شما برای یک هدف معین درخواست می شود که شما با تایید آن به مدیریار، اجازه آنرا صادر کرده اید.

از اطلاعات شخصی شما برای ارائه محتوا ، پاسخ به پرسش های مربوط به محتوای موجود در وب سایت ، اطلاع رسانی به شما در مورد مطالب موجود ، جدید ، مواد ، عملکردها ، خدمات و سایر پیشنهادات مورد علاقه شما و به منظور بهبود کیفیت محتوا و وب سایت استفاده می شود. شما می توانید افشای دقیق هدف از جمع آوری داده های شخصی خود را در اعلامیه حریم خصوصی که در کنار هر شکلی که داده های شخصی شما را جمع آوری می کنیم نمایش داده شود.

همه داده های جمع آوری شده به صورت الکترونیکی ذخیره می شوند و اقدامات و روش های مناسب به منظور جلوگیری از دسترسی غیر مجاز ، حفظ سطح حفاظت از داده های شخصی و استفاده از داده های جمع آوری شده آنلاین به شیوه مناسب اعمال می شود.

اگرچه ما تمام اقدامات مناسب را برای اطمینان از افشای غیرمجاز اطلاعات شخصی شما انجام می دهیم ، اما نمی توانیم تضمین کنیم که برخی از اطلاعات شخصی جمع آوری شده هرگز به روشی که مطابق با این شرایط نیست افشا شود. افشای تصادفی ممکن است ، به عنوان مثال ، پیامد نادرست دروغین هنگام دسترسی به وب سایتی باشد که حاوی چنین داده هایی هستند ، با هدف تصحیح خطاهای احتمالی در داده ها. مسئولیت ما باید تا حد مجاز توسط قانون در مورد هرگونه خسارت وارده به کاربران یا اشخاص ثالث در ارتباط با افشای تصادفی اطلاعات شخصی محدود شود.

جمع آوری و پردازش داده های شخصی توسط سایر کاربران یا اشخاص ثالث

وب سایت حاوی محتوای تعاملی هستند و ممکن است حاوی پیوندهایی به وب سایتی شخص ثالث باشند که از طریق آنها سایر کاربران یا اشخاص ثالث ممکن است به داده های شخصی شما دسترسی مجاز یا غیرمجاز داشته باشند. این شرایط برای جمع آوری ، پردازش یا استفاده از داده های شخصی که به سایر کاربران و/یا اشخاص ثالث ارسال می کنید ، اعمال نمی شود. به نفع شماست که خودتان را با قوانین حفاظت از داده های شخصی و حفاظت از حریم خصوصی اعمال شده توسط سایر کاربران و/یا اشخاص ثالث آشنا کنید. از آنجا که ما نمی توانیم داده هایی را که هنگام دسترسی یا استفاده از محتواهای تعاملی ، پیوندها یا وب سایتی شخص ثالث ارائه می دهید یا در شرایط دیگری که داده های شخصی خود را به سایر کاربران و/یا اشخاص ثالث ارسال می کنید ، کنترل کنیم ، ما هیچ مسئولیتی در قبال هیچ خسارتی که به شما ، سایر کاربران و/یا اشخاص ثالث وارد می شود ، ناشی از این واقعیت است که شما داده های شخصی خود را در ارتباط با استفاده از وب سایت ارسال کرده اید.

اصلاح و حذف اطلاعات شخصی

شما از نظر قانونی می توانید در هر زمان درخواست تغییر یا حذف داده های شخصی خود یا حذف از پایگاه داده کاربر ثبت شده را داشته باشید. اصلاح یا حذف داده ها باید بر اساس یک اعلان مناسب به مخاطب مشخص شده در وب سایت انجام شود.

کوکی ها

  1. تعاریف کوکی

کوکی یک فایل کوچک از حروف و اعداد است که ما در مرورگر شما یا هارد دیسک دستگاه شما ذخیره می کنیم ، مانند حافظه کامپیوتر.

  1. از چه کوکی هایی استفاده می کنیم و چرا؟

به طور کلی ، وب سایت از کوکی ها استفاده می کند تا شما را از سایر کاربران وب سایت متمایز کند. این به ما کمک می کند تا هنگام مرور وب سایت ، تجربه خوبی را در اختیار شما قرار دهیم و همچنین به ما امکان می دهد آن را بهبود بخشیم. کوکی هایی که ممکن است در وب سایت استفاده کنیم ممکن است به شرح زیر طبقه بندی شوند:

شدیدا ضروری است

کارایی

عملکرد

هدف گذاری

برخی از کوکی ها ممکن است بیش از یکی از این اهداف را برآورده کنند.

کوکی های “بسیار ضروری” به شما امکان می دهد در وب سایت حرکت کرده و از ویژگی های ضروری مانند مناطق امن استفاده کنید. بدون این کوکی ها ، ما نمی توانیم خدمات درخواستی را ارائه دهیم.

ما از این کوکی های بسیار ضروری برای موارد زیر استفاده می کنیم:

شناسایی کنیم که وارد وب سایت شده اید و هویت شما را تأیید می کند

وقتی تغییری در نحوه کار ما ایجاد می شود ، مطمئن شوید که به سرویس مناسب در وب سایت متصل شده اید

برای اهداف امنیتی

وقتی تغییری در نحوه کار ما ایجاد می شود ، مطمئن شوید که به سرویس مناسب در وب سایت متصل شده اید

اگر از این کوکی ها جلوگیری کنید ، نمی توانیم عملکرد وب سایت یا امنیت وب سایت را در طول بازدید شما تضمین کنیم.

کوکی های “عملکرد” ​​اطلاعات مربوط به نحوه استفاده از وب سایت را جمع آوری می کنند ، به عنوان مثال از چه صفحاتی دیدن می کنید و در صورت بروز خطا. این کوکی ها هیچ اطلاعاتی را که می تواند شما را شناسایی کند ، جمع آوری نمی کند و فقط برای کمک به ما در بهبود نحوه عملکرد وب سایت ، درک علایق کاربران و اندازه گیری اثربخشی تبلیغات ما استفاده می شود.

ما از کوکی های  برای بهبود عملکرد سایت مدیریار استفاده می کنیم

 نحوه حذف و مسدود کردن کوکی های ما

اکثر مرورگرهای وب امکان کنترل بیشتر کوکی ها را از طریق تنظیمات مرورگر می دهند. با این حال ، اگر از تنظیمات مرورگر خود برای مسدود کردن همه کوکی ها (از جمله کوکی های بسیار ضروری) استفاده می کنید ، ممکن است نتوانید به تمام یا بخشی از وب سایت دسترسی پیدا کنید. مگر اینکه تنظیمات مرورگر خود را طوری تنظیم کرده باشید که کوکی ها را رد کند ، سیستم ما به محض بازدید از وب سایت کوکی ها را صادر می کند.

تغییر تنظیمات کوکی تنظیمات مرورگر برای تغییر تنظیمات کوکی های شما معمولاً در منوی “options” یا “preferences” مرورگر اینترنت شما یافت می شود.

زمان نگهداری

هرگونه اطلاعات شخصی که برای اطلاع رسانی به روز رسانی خدمات و بازاریابی در اختیار ما قرار دارد تا زمانی که شما به ما اطلاع دهید که دیگر مایل به دریافت این اطلاعات نیستید ، در اختیار ما خواهد بود.

ما اطلاعات شما را در مدت زمان فعال شدن اشتراک شما و 90 روز پس از لغو اشتراک در وب سایت خود نگه می داریم. پس از این مدت ، داده های شما برگشت ناپذیر حذف می شوند. همچنین می توانید داده های خود را قبل از پایان دوره 90 روزه بر اساس درخواست شما حذف کنید.

حقوق شما

با کلیک روی پیوند لغو اشتراک در پاورقی یک ایمیل ، می توانید اشتراک هر نوع پیام های ایمیل مدیریار را لغو کنید.

اگر فکر می کنید که هر گونه اطلاعات شخصی ما در مورد شما نادرست یا ناقص است ، شما حق دارید که برای دیدن این اطلاعات ، اصلاح یا حذف آنها درخواست کنید. برای استفاده از این حقوق ، لطفاً با تیم پشتیبانی ما تماس بگیرید.

در صورت تمایل به شکایت در مورد نحوه مدیریت اطلاعات شخصی شما ، لطفاً با تیم پشتیبانی ما تماس بگیرید. سپس شکایت شما را بررسی کرده و برای حل این مشکل با شما همکاری خواهیم کرد.

اگر هنوز احساس می کنید که اطلاعات شخصی شما مطابق قانون مورد رسیدگی قرار نگرفته است ، می توانید با ما تماس بگیرید.

شرایط استفاده برای الگوهای اسناد

سند/اسنادی که از طریق وب سایت فروخته می شود توسط حق چاپ توسط مدیریار محافظت می شود.

پس از پرداخت ، مدیریار به شما حق غیر انحصاری ، دائمی و محدودی برای استفاده از سند/اسناد را در سراسر جهان ، منحصراً به روشی که در اینجا مشخص شده است ، اعطا می کند. کلیه حقوقی که در اینجا به صراحت اعطا نشده است محفوظ است.

شما مجاز هستید که از سند/اسناد به هر منظور ، اما منحصراً برای نیازهای کسب و کار خود ، به هر نحوی که مطابق با حقوق اعطا شده باشد ، استفاده کنید ، تا سند یا اسناد را به طور کلی یا جزئی ، مستقیم یا غیر مستقیم کپی کنید. به طور موقت یا دائمی ، به هر وسیله و به هر شکلی ، و همچنین ترجمه آن به زبان های دیگر ، برای تطبیق ، ویرایش و یا اصلاح سند یا اسناد.

استفاده از سند/اسناد به صورت تجاری برای هر منظور یا نیازی که مستقیماً به تجارت داخلی شما مربوط نمی شود ، صراحتا ممنوع است. اجاره یا توزیع اصل یا نسخه های سند/اسناد با فروش یا غیره ، یا ارائه آنها به قصد فروش ، و همچنین چاپ ، انتشار و در دسترس عموم از طریق سیم یا بی سیم ممنوع است. با اجازه دادن به اشخاص ثالث غیرمجاز برای دسترسی به اسناد از مکان ها و در مواقع دلخواه خود (به عنوان مثال انتشارات اینترنتی) ، بدون اخذ رضایت کتبی از مدیریار.

شما مجاز به انتقال حقوق خود به اشخاص ثالث حقوقی یا حقیقی مرتبط ، یا غیر مرتبط ، از جمله شرکتهای وابسته خود ، و یا اعطای هرگونه حق استفاده از این افراد بدون رضایت کتبی که قبلاً توسط مدیریار اعطا شده است.

پرداخت معتبر

تمامی پرداخت های مدیریار از طریق درگاه امن زرین پال انجام می گیرد. این درگاه امن، دارای مجوز از مراجع مطمئن از نظام پولی و اعتباری کشور ایران می باشد.

این پرداخت ها تابع قوانین زرین پال می باشد. شما وقتی از این درگاه پرداخت استفاده می کنید،‌پذیرفته اید تا قوانین و شرایط زرین پال را پذیرفته اید. برای اطلاع از شرایط و مقررات زرین پال به صفحه  https://www.zarinpal.com/ مراجعه کنید.

در دسترس بودن ، خطاها و نادرستی ها

ما دائماً محصولات و خدمات خود را در وب سایت به روز می کنیم. محصولات یا خدمات موجود در وب سایتی ما ممکن است دارای قیمت اشتباه ، توصیف نادرست یا در دسترس نباشند و ممکن است در به روزرسانی اطلاعات در وب سایت و در تبلیغات خود در سایر وب سایت تأخیر داشته باشیم.

ما نمی توانیم صحت یا کامل بودن هیچ اطلاعاتی از جمله قیمت ها ، تصاویر محصول ، مشخصات ، در دسترس بودن و خدمات را تضمین و تضمین نکنیم. ما این حق را برای خود محفوظ می داریم که اطلاعات را تغییر داده یا به روز کند و در هر زمان بدون اطلاع قبلی خطاها ، نادرستی ها یا حذف ها را تصحیح کند.

بازپرداخت و سیاست لغو

شما مطابق با شرایط گارانتی ،‌می توانید، نسبت به بازپرداخت وجه خود اقدام نمایید. شرایط بازپرداخت وجه مطابق با بند گارانتی است که شما آنرا به هنگام خریپ محصولات مدیریار پذیرفته اید.

عودت وجه در مورد جعبه ابزار آموزشی

با توجه به ماهیت محصولات آموزشی و ابزارهای مستندسازی ، پس از ثبت سفارش و تحویل محصولات و فایل های آموزشی، بعد از طی دوره گارانتی، تحت هر شرایطی ، هیچ گونه بازپرداختی ارائه نمی دهیم.

شما با مشاهده نمونه مستندات و فایل های آموزشی ،‌از خرید خود اطمینان یافته اید و اقدام به خرید نموده اید.

آموزش آنلاین زنده از طریق وبینار

شما می توانید بر اساس محصول آموزشی خریداری شده از وبینارهای آموزشی ما استفاده کنید. شرایط حضور در وبینار، براساس هر محصول متفاوت است که در شرایط محصول توضیح داده شده است. پلاتفرم مد نظر برای ارایه وبینار،‌بر اساس هر موضوع ، به اطلاع شما خواهد رسید.

قانون حاکم

این شرایط مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران ، تدوین و مورد تایید طرفین قرار گرفته است.

عدم اجرای هرگونه حق یا مفاد این شرایط ، چشم پوشی از این حقوق تلقی نمی شود. اگر هر یک از مفاد این شرایط توسط دادگاه معتبر یا غیرقابل اجرا تشخیص داده شود ، سایر مفاد این شرایط به قوت خود باقی است. این شرایط کل توافق بین ما در مورد وب سایت مدیریار را تشکیل می دهد و جایگزین هرگونه توافق قبلی می شود که ممکن است در مورد وب سایت مدیریار و شما وجود داشته باشد.