بازگشت
پیتر سنگه

پیتر سنگه

آموزش، چشم‌اندازی برای آینده است. افراد را برای جهانی آینده آماده می‌کند.

بریان هرتس

بریان هرتس

آموزش نه تنها یک فرآیند، بلکه یک سفر است که همراه با توسعه فردی و سازمانی همراه می‌شود.

جان کندر

جان کندر

در دنیای اقتصادی رقابتی امروز، آموزش نه تنها یک امکان، بلکه یک ضرورت است.

جان راولز

جان راولز

آموزش بهترین راه برای به دست آوردن معلمان برتر است.

توماس جفرسون

توماس جفرسون

آموزش بهترین وسیله برای بهبود بهره‌وری است.

پیتر دراکر

پیتر دراکر

آموزش، سرمایه‌گذاریی است که بهترین سود را در هر شرایطی به دنبال می‌کند.

enemad-logo