بازگشت
توماس جفرسون

توماس جفرسون

آموزش بهترین وسیله برای بهبود بهره‌وری است.

enemad-logo