بازگشت
پیتر دراکر

پیتر دراکر

آموزش، سرمایه‌گذاریی است که بهترین سود را در هر شرایطی به دنبال می‌کند.

enemad-logo