بازگشت
سهیل آهنی

سهیل آهنی

مدرس و مشاور

تحصیلات:

کارشناسی مهندسی کشاورزی – زراعت و اصلاح – دانشگاه آزاد واحد آستارا

کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی – زراعت – دانشگاه آزاد واحد ساوه

سوابق اجرایی سهیل آهنی:

 1. کارشناس کالیبراسیون – مهر ۸۹ تا مهر ۹۳
 2. مدیر فنی آزمایشگاه کالیبراسیون در شرکت پویندگان بهبود کیفیت -مهر ۹۳ تا ۱۴۰۰
 3. سهامدار و مدیر فنی شرکت پویندگان بنیان کیفیت پاسارگاد – ۱۴۰۰ تا ادامه دارد …
 4. مدرس دوره های آموزشی کالیبراسیون

دوره‌های طی شده:

 • آشنایی با نظام آراستگی محیط ۵S
 • دروه ی آشنایی با اصول بازاریابی و فروش – اداره کل استاندارد گیلان
 • دوره آموزشی آشنایی با الزامات HSE- پخش فرآورده های نفتی گیلان
 • دوره ی آموزشی آشنایی و کار با تجهیزات دمایی ایزوتک
 • دوره آموزشی آشنایی و کار با تجهیزات اندازه گیری دمای Fluke
 • دوره ی آشنایی با الزامات ISO/IEC 17025 – شرکت پویندگان بهبود کیفیت
 • دوره ی آموزشی ممیزی ISO/IEC 17025 – شرکت کیفیت گستر خزر
 • دوره آموزشی آشنایی و کار با یونیورسال کالیبراتور Fluke 9100 – شرکت سنجش فرآیند دقیق
 • دوره آموزشی آشنایی و کار با تجهیزات الکتریکال- پویندگان بهبود کیفیت
 • دوره ی آموزشی برآورد عدم قطعیت- پویندگان بهبود کیفیت
 • دوره آموزشی تخصصی دما – پویندگان بهبود کیفیت
 • دوره آموزشی آشنایی با آزمون های فرآورده های نفتی – مشاوران آزمای نفت ایرانیان

سوابق مشاوره و تدریس سهیل آهنی:

 • مدرس دوره ی آشنایی با تجهیزات اندازه گیری (دما ، فشار ، ابعاد ، شیمی و … )
 • مدرس دوره ی کالیبراسیون عمومی تجهیزات اندازه گیری ( دما ، فشار ، ابعاد ، شیمی و … )
 • مدرس دوره ی آشنایی با گواهینامه های کالیبراسیون و روش استفاده از اطلاعات مندرج گواهینامه ها
 • مدرس عدم قطعیت نتایج آزمایشگاه های تست و کالیبراسیون
 • مدرس قاعده تصمیم گیری بر مبنای الزامات استاندارد ISO/IEC 17025
 • مشاوره سیستم مدیریت آزمایشگاه‌های تست و کالیبراسیون ISO/IEC 17025
 • مشاور راه اندازی آزمایشگاه تصحیح کننده های حجم گاز

 

 

سایر اعضاء

enemad-logo