تکنیک های صنعتی

ایزو ۹۰۰۱ نگارش ۲۰۱۵ – تفکر مبتنی بر ریسک

ریسک

ایزو 9001 نگارش ۲۰۱۵ - تفکر مبتنی بر ریسک

یکی از تغییرات کلیدی در بازنگری ISO 9001 در سال 2015، ایجاد یک رویکرد سیستماتیک نسبت به ریسک است. نه اینکه آن را به عنوان یک جزء جدا از سیستم مدیریت کیفیت در نظر بگیریم.

در نسخه های قبلی ISO 9001، یک بند مستقل به نام اقدامات پیشگیرانه وجود داشت. در حال حاضر رویکرد ارزیابی ریسک در نظر گرفته شده و در سراسر استاندارد گنجانده شده است. با اتخاذ رویکرد مبتنی بر ریسک، یک سازمان بیش از آنکه نسبت به عدم انطباق های اتفاق افتاده، واکنش نشان دهد، ضمن محاسبه احتمال وقوع، ‌از آن جلوگیری می کند و از اثرات نامطلوب آن کاهش می یابد و بهبود مستمر را ارتقاء می بخشد. وقتی یک سیستم مدیریتی مبتنی بر ریسک باشد، اقدامات پیشگیرانه به صورت خودکار  در قالب ارزیابی ریسک انجام می شود. تفکر مبتنی بر ریسک، کاری است که همه ما به طور خودکار و اغلب به طور ناخودآگاه انجام می دهیم.

ارزیابی ریسک با یک مثال ساده: عبور عابر از خیابان

به این مثال در طی این مطلب دقت کنید: می خواهم از جاده ای عبور کنم، قبل از شروع به دنبال بررسی ترافیک هستم. همچنین هیچکس، جلوی ماشین در حال حرکت نمی رود. مفهوم ریسک همیشه در ISO 9001 موردی و غیر مستقیم بوده است ولی در این تجدید ( نگارش ۲۰۱۵) صریح تر بیان می کند و آن را در کل سیستم مدیریت، ایجاد می کند.

این ریسک از ابتدا و در سرتاسر استاندارد در نظر گرفته می شود و اقدامات پیشگیرانه را به عنوان بخشی از برنامه ریزی استراتژیک و همچنین عملیات و بازنگری مدیریت در نظر می گیرد. تفکر مبتنی بر ریسک در حال حاضر بخشی از رویکرد فرایندی است.

 بعنوان مثال برای عبور از جاده، ممکن است مستقیم بروم یا از پل عابر پیاده مجاور استفاده کنیم. با توجه به ریسک ها ، کدام فرآیند را انتخاب می کنید؟

عبور از خیابان با ریسک

با ‌ذهنی باز به ارزیابی ریسک بپردازید

تفکر مبتنی بر ریسک، اقدامات پیشگیرانه را بخشی از روال عادی فرایند می کند. ریسک اغلب فقط به معنای منفی تصور می شود. تفکر مبتنی بر ریسک نیز می تواند به شناسایی فرصت ها کمک کند. این را می توان جنبه مثبت ریسک در نظر گرفت. عبور مستقیم از جاده به من این فرصت را می دهد که به سرعت به طرف دیگر برسم، اما ریسک صدمه ناشی از حرکت خودروها افزایش می یابد. ریسک استفاده از پل عابر پیاده این است که ممکن است با تاخیر مواجه شوم. فرصت استفاده از پل عابر پیاده این است که شانس کمتری برای مجروح شدن توسط خودروها وجود دارد.

فرصت همیشه مستقیماً به ریسک مربوط نمی شود ، بلکه همیشه به اهداف مربوط می شود.

با در نظر گرفتن یک موقعیت ممکن است فرصت های بهبود را شناسایی کرد. مثلا فرصت های بهبود در مثال فوق می تواند: مترویی باشد که مستقیماً به زیر جاده منتهی می شود، چراغ های راهنمایی برای عابران پیاده، یا مسیر انحرافی به طوری که منطقه ترافیک و عبور و مرور انسان نداشته باشد.

لازم است تا فرصت ها را تجزیه و تحلیل کرده و در نظر بگیریم که کدام می تواند یا باید مورد استفاده قرار گیرد. هم تأثیر داشته باشد و هم امکان استفاده از فرصتها را باید در نظر گرفت. هر اقدامی که انجام می شود که موجب ایجاد زمینه ریسک ها می گردد را باید تجدید نظر کرد.

ریسک های خود را مشخص کنید .

این موضوع بستگی به زمینه کاری هر سازمان دارد. به عنوان مثال: اگر از جاده شلوغی با تعداد زیادی از اتومبیل های تندرو عبور کنیم، ریسک هایش  همانند جاده ای باریک با تعداد کمی از ماشینهای معمولی ( با سرعت کم ) نیست. همچنین لازم است مواردی مانند آب و هوا ، دید ، تحرک شخصی عابر و اهداف شخصی خاص را در نظر بگیرید.

ریسک های خود را درک کنید

چه چیزی قابل قبول است، چه چیزی غیرقابل قبول است؟ چه مزایا یا معایبی برای یک فرآیند نسبت به دیگری وجود دارد؟

مثال:اگرهدف این باشد: ما برای رسیدن به جلسه در یک زمان معین، باید از جاده ای با خیال راحت عبور کنم.

با این هدف مجروح شدن غیرقابل قبول است.دیرکردن نیز غیرقابل قبول است.رسیدن سریعتر به هدف هم باید در برابر احتمال آسیب دیدن، متعادل باشد. در عین حال، ‌مهمتر این است که من بدون آسیب به جلسه خود برسم تا اینکه به موقع به جلسه برسم.( دیر رسیدن، بهتر از هرگز نرسیدن است. )

اگر احتمال صدمه دیدن از طریق عبور مستقیم از جاده زیاد باشد، ممکن است تاخیر در رسیدن به طرف دیگر جاده با استفاده از پل عابر پیاده توجیه پذیر باشد. اوضاع را تحلیل می کنم. پل پیاده 200 متر با من فاصله دارد و زمان را به سفر من اضافه می کند. آب و هوا خوب است، دید خوب است و می بینم که جاده در حال حاضر ماشینهای زیادی ندارد. من تصمیم می گیرم که قدم زدن در خط مستقیم در طول جاده دارای سطح قابل قبولی از ریسک آسیب دیدن است و به من کمک می کند تا به موقع به جلسه خود برسم.

اقداماتی را برای رسیدگی به ریسک ها را برنامه ریزی کنید

آیا می توانم از ریسک اجتناب و یا آن را حذف کنیم؟ چگونه می توانم ریسک ها را کاهش دهیم؟

بگذارید با همان مثال عبور عابر از جاده برایتان توضیح دهم.

اگر از پل عابر پیاده استفاده کنم می توانم ریسک جراحت ناشی از برخورد وسیله نقلیه را از بین ببرم. اما قبلاً تصمیم گرفته ام که ریسک عبور از جاده را قبول کنم. اکنون برنامه ریزی می کنم که چگونه احتمال یا تاثیر آسیب را کاهش دهم. من به طور منطقی نمی توانم انتظار داشته باشم که ضربه ای که یک ماشین به من وارد می کند را کنترل کنم. من می توانم احتمال برخورد با ماشین را کاهش دهم. من قصد دارم در زمانی که هیچ خودرویی در نزدیکی من حرکت نمی کند از آنجا عبور کنم و بنابراین احتمال تصادف را کاهش می دهم. من همچنین قصد دارم از جایی از جاده که دیدم نسبت به خودروهای عبوری خوب است، عبور کنم

برنامه را اجرا کنید - اقدام کنید

مثال: من به کنار جاده حرکت می کنم، بررسی می کنم که هیچ مانعی برای عبور وجود ندارد. من بررسی می کنم هیچ ماشینی نمی آید. من، در همان حال عبور از جاده مراقب ماشین ها خواهم بود.

اثربخشی اقدام را بررسی کنید.آیا اقدام شما کار می کند؟

مثال: آیا این روش، بدون آسیب و به موقع مرا به آن طرف جاده می رساند، این طرح جواب خواهد داد  و از اثرات نامطلوب اجتناب می شود.

از تجربه درس بگیرید – پیشرفت کنید

مثال: من برنامه را در طول چند روز، در زمان های مختلف و در شرایط آب و هوایی متفاوت تکرار می کنم. این به من داده هایی را می دهد تا بفهمم که تغییر شرایط (زمان ، آب و هوا ، تعداد خودروها) به طور مستقیم بر اثربخشی برنامه  من تأثیر می گذارد و احتمال عدم دستیابی به اهدافم (به موقع بودن در جلسه و جلوگیری از آسیب) را افزایش می دهد.

تجربه به من می آموزد که عبور از جاده در ساعات مشخصی از روز بسیار دشوار است زیرا ماشینهای زیادی وجود دارد. برای کم کردن ریسک، با استفاده از پل عابر پیاده در این مواقع روند خود را بازبینی و بهبود می دهم. من همچنان به تجزیه و تحلیل اثربخشی فرآیندها و تجدید نظر آنها در هنگام تغییر شرایط و عوامل می پردازم. من همچنان فرصتهای ابتکاری را در نظر می گیرم.

تعاریف ریسک در استاندارد سیسم مدیریت کیفیت ISO 9001: 2015 :

ریسک را به عنوان تأثیر عدم قطعیت بر نتیجه مورد انتظار تعریف می کند. ریسک، اثر یک انحراف از انتظار است.( مثبت یا منفی )

ریسک مربوط است به آنچه می تواند اتفاق بیفتد و تأثیر این اتفاق چه می تواند باشد. ریسک همچنین میزان احتمال وقوع آن را در نظر می گیرد. هدف یک سیستم مدیریت دستیابی به مطابقت و رضایت مشتری است.

توضیح: ریسک احتمال وقوع رویدادها یا فعالیتهایی است که مانع دستیابی به اهداف استراتژیک و عملیاتی سازمان می شود. این نوسان نتایج احتمالی است. ریسک را می توان با دو پارامتر تعریف کرد: 

شدت (این جدی بودن ریسک و آسیب است)   احتمال (این احتمال وقوع ریسک و آسیب است)

مدیریت ریسک

ISO 9001: 2015 از تفکر مبتنی بر ریسک برای دستیابی به اهداف مطابق با الزامات زیر استفاده می کند:

بند 4 (محیط کسب و کار) :

سازمان ملزم است ریسک های احتمالی را که محیط کسب و کار را تحت تأثیر قرار دهد، تحت مدیریت قرار دهد. همچنین سازمان ملزم به تعیین فرآیندهای سیستم مدیریت کیفیت( QMS ) و رسیدگی به ریسک ها و فرصت های آن است.

بند 5 (رهبری) :

مدیران عالی ملزم به تعهد به رعایت بند 4 هستند. مدیریت عالی ملزم است تا آگاهی از تفکر مبتنی بر ریسک را در سازمان ارتقاء دهد.

ریسک ها و فرصت هایی را که می توانند بر انطباق محصول / خدمات تأثیر بگذارند، تعیین و برطرف کنید.

بند 6 (برنامه ریزی):

 سازمان موظف است ریسک ها و فرصتهای مربوط به عملکرد QMS را شناسایی کرده و اقدامات لازم را برای رسیدگی به آنها انجام دهد.

بند 7 (پشتیبانی):

سازمان ملزم به تعیین و ارائه منابع لازم است. (هر وقت در متن استاندارد”suitable” یا “appropriate”  (مناسب)ذکر شود، ریسک ضمنی است.)

بند 8 (عملیات) :

سازمان ملزم به مدیریت فرایندهای عملیاتی خود است. (هر وقت در متن استاندارد”suitable” یا “appropriate”  (مناسب)ذکر شود، ریسک ضمنی است.)

سازمان ملزم به اجرای فرایندهایی برای رسیدگی به ریسک ها و فرصت ها است.

بند 9 (ارزیابی عملکرد):

 سازمان ملزم به نظارت ، اندازه گیری ، تجزیه و تحلیل و ارزیابی ریسک ها و فرصت ها است.

بند 10 (بهبود):

سازمان ملزم به تصحیح ، پیشگیری یا کاهش اثرات نامطلوب و بهبود QMS و به روز رسانی ریسک ها و فرصت ها است.

بررسی مفهوم ریسک در بندهای فرعی استاندارد:

استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001: 2015 بند فرعی  4.4.1 :

“سازمان باید مطابق با الزامات این استاندارد بین المللی، یک سیستم مدیریت کیفیت، از جمله فرآیندهای مورد نیاز و تعاملات آنها، سیستم مدیریت کیفیت را ایجاد ، اجرا ، نگهداری و بهبود دهد. سازمان باید فرآیندهای مورد نیاز برای سیستم مدیریت کیفیت و کاربرد آنها را در کل سازمان تعیین کند و سازمان باید: ریسک ها و فرصتهایی را که مطابق با الزامات 6.1 تعیین شده است، برطرف کند.

سازمان باید اقدامات مربوط به رسیدگی به ریسک ها و فرصت ها را با استفاده از چرخه PDCA در فرآیندهای QMS خود ادغام کند. همه فرایندهای یک سیستم مدیریت کیفیت از نظر توانایی سازمان در دستیابی به اهداف خود، سطح یکسانی از ریسک را نشان نمی دهند و اثرات عدم قطعیت ریسک ها برای همه سازمانها یکسان نیست. بنابراین هر سازمانی در مورد میزان استفاده از تفکر مبتنی بر ریسک و اقداماتی که برای مقابله با ریسک انجام دهد، از جمله حفظ یا عدم نگهداری اطلاعات مستند به عنوان شواهدی برای تعیین ریسک ها، مسئول است.

 

رهبری و تعهد با توجه به نیازها و انتظارات مشتریان استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001: 2015

بند فرعی 5.1.1 – عمومی تحت رهبری و تعهد:

“مدیریت عالی باید رهبری و تعهد خود را در رابطه با سیستم مدیریت کیفیت با ترویج استفاده از روش فرایند و تفکر مبتنی بر ریسک نشان دهد.”

تفکر مبتنی بر ریسک در سراسر سازمان برای تعیین و رسیدگی به ریسک ها و فرصتهای مرتبط با ارائه اطمینان از اینکه سیستم مدیریت کیفیت می تواند به نتایج مورد نظر خود برسد و ارائه محصولات و خدمات منطبق با الزامات، افزایش رضایت مشتری؛ ترویج اثرات مطلوب ناشی از بهبود ؛ و از اثرات نامطلوب جلوگیری یا کاهش دهد.

بند فرعی 5.1.2 – تمرکز بر مشتری:

“مدیریت عالی باید رهبری و تعهد خود را در رابطه با تمرکز بر مشتری با اطمینان از موارد زیر نشان دهد: ب)ریسک ها و فرصتهایی که می تواند بر انطباق محصولات و خدمات تأثیر بگذارد و توانایی افزایش رضایت مشتری تعیین و برطرف می شود “

این موضوع را می توان با ایجاد قابلیت های فرآیند برای هر فرآیند از تولید و مونتاژ تا بسته بندی و تحویل و نصب محصول به دست آورد. محاسبه یک شاخص ساده از قابلیت فرایند (CP )یا تعدیل قابلیت فرایند بر اساس مشخصات (CPK  )به مدیران کمک می کند تا ریسک فرایند خود را تعیین کنند. هدف دستیابی به بالاترین قابلیت اقتصادی برای هر فرآیند است ، بنابراین ریسک تولید خروجی به اصطلاح ناخواسته را به حداقل می رساند.

6.1 - اقدامات برای رسیدگی به ریسک ها و فرصت ها

6.1.1 “هنگام برنامه ریزی برای سیستم مدیریت کیفیت ، سازمان باید موارد ذکر شده در بند 4.1 و الزامات ذکر شده در بند 4.2 را در نظر بگیرد و ریسک ها و فرصتهایی را که باید به آنها توجه شود را تعیین کند:

الف) اطمینان دادن به اینکه سیستم مدیریت کیفیت می تواند به نتایج مورد نظر خود برسد.

ب) افزایش اثرات مطلوب

ج) جلوگیری یا کاهش اثرات نامطلوب و

د) دستیابی به بهبود. “

6.1.2 “سازمان باید برنامه ریزی کند:

الف) اقدامات برای رسیدگی به این ریسک ها و فرصتها

ب) چگونه باید

1) اقدامات را در فرآیندهای سیستم مدیریت کیفیت خود ادغام و پیاده سازی کنید. (4.4 را ببینید)

2) اثربخشی این اقدامات را ارزیابی کنید.

هر اقدامی که برای رسیدگی به ریسک ها و فرصتها انجام شود، متناسب با تأثیر بالقوه بر انطباق کالا و خدمات و رضایت مشتری خواهد بود. “

سازمان باید اقدامات مربوط به رسیدگی به این ریسک ها و فرصت ها را با استفاده از چرخه PDCA در فرآیندهای QMS خود ادغام کند. همه فرایندهای یک سیستم مدیریت کیفیت از نظر توانایی سازمان در دستیابی به اهداف خود، سطح یکسانی از ریسک را نشان نمی دهند و اثرات عدم قطعیت برای همه سازمانها یکسان نیست. بنابراین هر سازمانی در مورد میزان استفاده از تفکر مبتنی بر ریسک و اقداماتی که برای مقابله با ریسک انجام می دهد ، از جمله حفظ یا عدم نگهداری اطلاعات مستند به عنوان شواهدی برای تعیین ریسک ها، مسئول است. هنگام برنامه ریزی QMS خود، سازمان باید ریسک ها و فرصتهای ارائه شده توسط عوامل خارج سازمان و داخلی و همچنین نیازها و انتظارات طرفهای ذینفع را در ارتباط با هدف و جهت استراتژیک خود در نظر بگیرد. به منظور استفاده از فرصت باید به حذف منبع ریسک، تغییر احتمال یا عواقب، به اشتراک گذاشتن ریسک یا تصمیم گیری آگاهانه برای حفظ ریسک روی آورد. فرصتها می توانند از شرایط مطلوبی ناشی شوند که می تواند منجر به استفاده از شیوه های جدید، راه اندازی محصولات جدید، ورود به بازارهای جدید، رسیدگی به مشتریان جدید، کاهش ضایعات یا بهبود بهره وری، رشد روابط با ذینفعان، استفاده از فناوری جدید و سایر فرصتهای مطلوب و مناسب برای تسهیل سازمان در دستیابی به جهت استراتژیک خود و افزایش رضایت مشتری شوند

9.1.3 - تجزیه و تحلیل و ارزیابی

“سازمان باید داده ها و اطلاعات مناسب ناشی از نظارت و اندازه گیری را تجزیه و تحلیل کند. نتایج تجزیه و تحلیل باید برای ارزیابی موارد زیر مورد استفاده قرار گیرد: ه) اثر بخشی اقدامات انجام شده برای مقابله با ریسک ها و فرصت ها. “

برنامه ریزی همچنین مستلزم نظارت و اندازه گیری این اقدامات و جمع آوری ، تجزیه و تحلیل و ارزیابی داده ها و اطلاعات مناسب برای تعیین اثربخشی چنین اقداماتی است.

9.3.2 – ورودی های بازنگری مدیریت

“بازنگری مدیریت باید با در نظر گرفتن موارد زیر برنامه ریزی و اجرا شود: ه) اثر بخشی اقدامات انجام شده برای مقابله با ریسک ها و فرصتها (6.1 را ببینید)”

هنگام انجام اقدامات اصلاحی یا بازنگری مدیریت ، این برنامه ریزی باید به صورت دوره ای مورد بازبینی قرار گیرد و در صورت لزوم به روز شود. این اقدامات باید متناسب با تأثیر بالقوه بر انطباق محصولات و خدمات باشد.

10.2.1- عدم انطباق و اقدامات اصلاحی

“هنگامی که یک عدم انطباق رخ می دهد ، از جمله هر گونه شکایت ، سازمان باید:

ه) در صورت لزوم ریسک ها و فرصتهای تعیین شده در طول برنامه ریزی را به روز کنید ؛ “

می توان از روش : اثرات و تجزیه و تحلیل حالت شکست (FMEA ) استفاده نمود تا نشان دهد ضمن مدیریت ارزیابی ریسک، تعداد اولویت های ریسک در نتیجه تغییرات ایجاد شده، روند کاهش یافته است. انجام این کار دشوار نیست اما این روش دارای عدم قطعیت است زیرا FMEA بر اساس ارزیابی ذهنی است.

استفاده از تفکر مبتنی بر ریسک

با در نظر گرفتن تفکر مبتنی بر ریسک در سراسر سازمان، احتمال دستیابی به اهداف اعلام شده بهبود می یابد ، خروجی سازگارتر می شود و مشتریان می توانند مطمئن باشند که محصول یا خدمات مورد انتظار را دریافت خواهند کرد.

بنابراین تفکر مبتنی بر ریسک:

یک پایگاه دانش قوی ایجاد می کند

فرهنگ توسعه فعال را ایجاد می کند

ثبات کیفیت کالا یا خدمات را تضمین می کند

اعتماد و رضایت مشتری را افزایش می دهد

استفاده از ثبت مستندات مرتبط با ریسک

ثبت یا گزارش ریسک از آنجایی که ریسک های شناسایی شده ، شدت آنها و اقدامات لازمی که  برای آن انجام می گیرد، ضروری می شود. این می تواند یک سند ساده کاغذی، فایل اکسل یا سیستم پایگاه داده ها (Access ) باشد، اما موثرترین قالب یک جدول است. یک جدول اطلاعات زیادی را ارائه می دهد. در استانداردی از اجزای موجود که باید در ثبت ریسک گنجانده شود،‌ لیست و اطلاعاتی وجود ندارد.

برخی از اجزای پرکاربرد عبارتند از:

تاریخ ها: از آنجا که ثبت یک سند زنده است ، ثبت تاریخ شناسایی یا اصلاح ریسک ها مهم است. تاریخ های اختیاری شامل تاریخ دستیابی به هدف و تاریخ تکمیل آن است.

شرح ریسک: عبارتی است که ریسک را توصیف می کند.

نوع ریسک (کسب و کار، پروژه، فرایند): ریسک های تجاری مربوط به ارائه مزایای به دست آمده است ؛ ریسک های پروژه مربوط به مدیریت پروژه مانند بازه های زمانی و منابع است و ریسک ها مرحله ریسک های مربوط به مرحله خاصی از برنامه است.

احتمال وقوع: ارزیابی می کند که چقدر احتمال وقوع این ریسک وجود دارد. مثالها عبارتند از L-Low> 30)) ، ، M-Medium (31- 70) ، H-High (> 70).

شدت اثر: ارزیابی تأثیر وقوع این ریسک بر پروژه را ارائه می دهد.

اقدامات متقابل: اقدامات لازم برای جلوگیری ، کاهش یا انتقال ریسک. این ممکن است شامل تهیه برنامه های احتمالی باشد.

مالک: فرد مسئول اطمینان از اینکه ریسک ها به طور مناسب با اقدامات متقابل انجام شده درگیر هستند.

وضعیت: نشان می دهد که آیا این یک ریسک فعلی است یا آیا این ریسک دیگر نمی تواند بوجود آید و بر پروژه تأثیر بگذارد. طبقه بندی های نمونه C-current یا E-end هستند. در صورت لزوم ، ستون های دیگر مانند مقدار کمی نیز می توانند اضافه شوند.

رویکرد ریسک محور در فرایندهای سازمانی

ریسک و فرصت ها را مشخص کنید – این بستگی به عوامل دارد. به عنوان مثال، اگر از یک جاده شلوغ با بسیاری از اتومبیل های تندرو عبور کنم ، ریسک ها مشابه با جاده کوچک با تعداد کمی ماشینهای متحرک نیست. همچنین لازم است مواردی مانند آب و هوا ، دید ، تحرک شخصی و اهداف شخصی خاص را در نظر بگیرید.

ریسک ها و فرصت های خود را تجزیه و تحلیل و اولویت بندی کنید. چه ریسکی قابل قبول است ، چه چیزی غیرقابل قبول است؟ چه مزایا یا معایبی برای یک فرآیند نسبت به دیگری وجود دارد؟

برای مثال اگر برای رسیدن به جلسه در یک زمان معین باید از جاده ای با خیال راحت عبور کنم. مجروح شدن غیرقابل قبول است. دیرکردن غیرقابل قبول است. فرصت رسیدن سریعتر به هدفم باید در برابر احتمال آسیب متعادل باشد. مهمتر این است که من بدون آسیب به جلسه خود برسم تا اینکه به موقع به جلسه خود برسم. اگر احتمال صدمه دیدن از طریق عبور مستقیم از جاده زیاد باشد ، ممکن است تاخیر در رسیدن به طرف دیگر جاده با استفاده از پل عابر پیاده باشد. اوضاع را تحلیل می کنم. پل پیاده 200 متر فاصله دارد و زمان را به سفر من اضافه می کند. آب و هوا خوب است ، دید خوب است و می بینم که جاده در حال حاضر ماشینهای زیادی ندارد. من تصمیم می گیرم که قدم زدن مستقیم در طول جاده با سطح قابل قبولی از ریسک آسیب و فرصتی برای رسیدن به جلسه به موقع همراه است.

برنامه ریزی اقدامات برای رسیدگی به ریسک ها:

چگونه می توانم از ریسک اجتناب و یا آنرا حذف کنم؟ چگونه می توانم ریسک ها را کاهش دهم؟ به عنوان مثال، من می توانم با استفاده از پیاده روی ریسک صدمه را از بین ببرم ، اما قبلاً تصمیم گرفته ام که ریسک عبور از جاده را قبول کنم. اکنون برنامه ریزی می کنم که چگونه احتمال آسیب و/یا اثر آسیب را کاهش دهم. من نمی توانم انتظار داشته باشم، که تأثیر برخورد خودرو با من را کنترل کنم. من می توانم احتمال برخورد با ماشین را کاهش دهم. من قصد دارم در زمانی که هیچ خودرویی در نزدیکی من حرکت نمی کند از آنجا عبور کنم و بنابراین احتمال تصادف را کاهش می دهم. من همچنین تصمیم می گیرم از جاده ای در مکانی عبور کنم که دیدم خوب است و می توانم با خیال راحت در وسط جاده توقف کنم تا تعداد خودروهای در حال حرکت را دوباره ارزیابی کنم و احتمال تصادف را بیشتر کاهش می دهم.

برنامه را اجرا کنید :

اقدام کنید به عنوان مثال من به کنار جاده حرکت می کنم ، بررسی می کنم که هیچ مانعی برای عبور وجود ندارد و یک مکان امن در مرکز ترافیک در حال حرکت وجود دارد. من بررسی می کنم هیچ ماشینی نمی آید. از نیمی از جاده عبور کرده و در محل امن مرکزی توقف می کنم. من دوباره وضعیت را ارزیابی می کنم و سپس از قسمت دوم جاده عبور می کنم.

اثربخشی اقدامات را بررسی کنید – آیا کار می کند؟ به عنوان مثال ، من بدون آسیب و به موقع به آن طرف جاده می رسم: این طرح کار کرد و از نتایج نامطلوب اجتناب شد.

از تجربیات خود بیاموزید :

 بهبود مستمر: به عنوان مثال، من برنامه را در طول چند روز، در زمان های مختلف و شرایط آب و هوایی مختلف تکرار می کنم. این به من داده هایی را می دهد تا بفهمم که تغییر عوامل (زمان ، آب و هوا ، تعداد خودروها) به طور مستقیم بر اثربخشی برنامه تأثیر می گذارد و احتمال اینکه من به موقع و اجتناب از آسیب به اهدافم نرسد را افزایش می دهد. تجربه به من می آموزد که عبور از جاده در ساعات مشخصی از روز بسیار دشوار است زیرا ماشینهای زیادی وجود دارد. برای محدود کردن ریسک، با استفاده از پل عابر پیاده در این مواقع روند خود را بازبینی و بهبود می دهم. همچنان به تجزیه و تحلیل اثربخشی فرآیندها و تجدید نظر آنها در هنگام تغییر زمینه بپردازید. من همچنان به در نظر گرفتن فرصت های ابتکاری مانند این که آیا می توانم محل ملاقات را جابجا کنم تا مجبور نشوم از جاده عبور کنم؟ آیا می توانم زمان جلسه را طوری تغییر دهم که وقتی ساکت است از جاده عبور کنم؟ آیا می توانیم به صورت آنلاین و مجازی جلسه را ملاقات کنیم؟

بازگشت به لیست

1 نظر در “ایزو ۹۰۰۱ نگارش ۲۰۱۵ – تفکر مبتنی بر ریسک

  1. ارسلان ابراهیمی گفت:

    یک مقاله کامل و کاربردی در مورد ارزیابی ریسک و ارتباط با سیستم مدیریت کیفیت ، ممنون از مدیریار برای این مطلب مفید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *